نام موضوع: Load Balancing

مبانی و مفاهیم Load Balancing

ایجاد شده توسط | آذر ۱۷, ۱۳۹۵

مقدمه به توضیع بار شبکه و یا ترافیک نرم افزاری روی سرور های Cluster جهت بهینه سازی پاسخ به درخواست و افزایش کیفیت و پایداری تقسم بار یا Load Balancing گفته میشود. سرور یا سیستم تقسیم بار بین Client و Server Farm قرار میگیرید و ترافیک های شبکه و نرم افزار را با استفاده از… ادامه مطلب »