برای مشاهده یافته ها از کلید Enter و برای خروج از کلید Esc استفاده کنید.

ارور در هنگام نصب پکیج EPEL Repo در Centos

EPEL-e1443425525468

ممکن هست در بعضی از شرایط نصب پیکیج شما با ارور های خاصی مواجه شده و کمی سر در گم شوید. برای رفع این مشکل من سعی میکنم تا بعضی از ارور ها را معرفی و شما را به نحوه رفع ان اشنا کنم.

ممکن هست در زمانی که می خواهید پکیج EPEL  را با دستور زیر به Repo اضافه کنید :

و با دستور yum ان را نصب کنید با پیغام خطای زیر مواجه شوید :

 

راه حل » برای رفع این مشکل باید certificates مربوط به SSL را اپدیت کنید. شما باید در ابتدا Epel repo را غیر فعال کنید سپس Ssl را اپدیت کرده و بعد از ان epel را توسط yum نصب کنید :

موفق باشید.